Ban lãnh đạo

Ông Hoàng Anh Tuấn

 

Chủ tịch hội đồng quản trị

Bằng cấp: Thạc sĩ quản trị kinh doanh – Trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: 18 năm kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo trong các tổng công ty nhà nước và tập đoàn nước ngoài, am hiểu  lĩnh vực đầu tư bất động sản, ông đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển bền vững của công ty, giúp Maxreal mở rộng kinh doanh và trở thành công ty bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Thắng

 

Giám đốc kinh doanh

Bằng cấp: Đại học

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, thế mạnh của ông Thắng là xây dựng và đào tạo đội ngũ kinh doanh  của Maxreal. Ông Thắng phụ trách quản lý và điều hành tổng thể của Maxreal. Với tầm nhìn chiến lược của mình, ông đã phát triển các quy trình bán hàng tối ưu, các chiến lược tiếp thị đột phá, sáng tạo nhằm đưa những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới những khách hàng của Maxreal.

Bà Nguyễn Thị Thế

 

Trưởng phòng nhân sự - hành chính

Bằng cấp: Đại học

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự - hành chính của các công ty lớn, với nhiệt huyết và tài năng, bà Thế đã phát triển hệ thống nhân sự của Maxreal mạnh về số lượng và chất lượng.