Tiếp thị & Truyền thông


Maxreal.vn đáp ứng nhu cầu xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể phát triển thương hiệu cho dự án bất động sản, kết hợp các kênh truyền thông truyền thống và hiện đại nhằm tiết kiệm thời gian và ngân sách một cách hiệu quả nhất trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng cho thị trường bất động sản.

Dựa trên quá trình nghiên cứu Maxreal.vn sẽ nỗ lực phát triển giá trị cốt lõi thông qua các kênh truyền thông đón đầu xu hướng. Điều này giúp thúc đẩy phát triển dự án cũng như cung cấp giải pháp cho dự án có thể tiếp cận thị trường một cách nhanh và ấn tượng.

< Trở lại